Naša ekipa strokovjakov zagotavlja instalacijo, servisiranje, redne preglede ter garancijsko in pogodbeno vzdrževanje instalirane opreme. S profesionalnim testiranjem zagotavljamo varnost vseh zadevnih elementov in posledično jamčimo varnost uporabnikov opreme skozi celotno dobo uporabe.

Naše dolgoletne izkušnje in individualni pristop pri izobraževanju zaposlenih nam omogočajo strokovno aplicirati naša znanja ter integracijo z morebitnimi obstoječimi vzdrževalnimi oddelki naročnika.

V podjetju Medico Tehnika d.o.o. imamo organizirano lastno servisno službo in hišne serviserje, ki so vedno pripravljeni intervenirati v primeru nevščenosti, kot tudi skrbijo za nemoteno delovanje aparatov naših strank, katerim garancijsko, pogodbeno ali na klic zagotavljamo hitro in učinkovito odpravo napak in okvar.

Kadar je možno, napake odpravimo na samem mestu instalacije, v resnejših primerih in kadar je slednje aplikativno, pa zagotovimo nadomestno opremo in naprave servisiramo v našem servisnem centru, kar strankam zagotavlja nemoteno delo in minimiziranje stroškov, tako v času kot denarju.

Po novem smo poleg običajnih metod spoštovanim strankam omogočili tudi hitro oddajo servisnih zahtevkov preko naše spletne strani, seveda pa nas lahko za podrobnejše informacije, servisne zahtevke in drugo lahko kadarkoli pokličete na: (tel) +386 (0) 1 232-85-85 ali nas kontaktirate preko emaila: info@medicotehnika.si.