Pred nekaj leti smo v Medico Tehniki začeli izvajati tudi meritve oziroma validacije opreme v medicini, farmaciji in laboratorijih. V teh letih smo opravili vrsto validacij v referenčnih organizacijah tako v Sloveniji kot tudi v inozemstvu (Hrvaška).

V kolikor Vas validacije (meritve fizikalno-tehničnih parametrov delovanja) bodisi suhih in parnih sterilizatorjev, avtoklavov, medicinskih hladilnikov, laboratorijskih hladilnikov, mikrobioloških brezprašnih komor, digestorijev oz. varnostnih komor bodisi druge instalirane opreme zanimajo ali menite, da to vrsto storitve Vaše naprave potrebujejo, ste pri nas na pravem naslovu.

Nudimo Vam meritve temperature in tlaka v parnih sterilizatorjih ter temperature v medicinskih in laboratorijskih hladilnikih, pretoka zraka v digestorijih ter tudi koncentracijo trdih delcev v zraku za mikrobiološke brezprašne komore, ob vsakem izvedenem postopku pa boste prejeli tudi brezplačno tehnično poročilo meritve. V primerih odstopanj seveda poskrbimo tudi za ustrezne kalibracije merilnikov temperature, vlage itd.

Ob naročilu vam bomo svetovali ustrezno metodologijo, ki je najprimernejša za vaš specifičen produkt. Naš Tehnično-validacijski oddelek razpolaga z znanjem, izkušnjami ter zbirko dokumentacije in orodij za uspešno kvalifikacijo in validacijo po predpisanih protokolih. Medico Tehnika d.o.o. nudi validacijske storitve, kot tudi kontinuiran monitoring s pomočjo najnovejše opreme in profesionalnim tehničnim osebjem.

V primeru, da Vam Medico Tehnika d.o.o. instalira naročeno opremo, Vam bomo ob instalaciji tudi predali instalacijsko dokumentacijo, ki dokazuje, da oprema deluje v skladu z specifikacijami ter da so vsi morebitni podporni elementi na voljo in pravilno vključeni v sistem. Sledi postopek operativne validacije, ki zagotavlja, da oprema deluje kot predvideno, se ustrezno odziva na morebitne napake ter tako oprema v celoti deluje po predpisih in standardih. Dodano na zahtevo opravimo tudi performančne validacije, ki dokumentirajo, da oprema dosega željene rezultate (npr. sposobnost sterilizacije specifičnih količin v skladu z predefiniranimi operativnimi procedurami.)

Za več informacij prosimo kontaktirajete naš Tehnično-validacijski oddelek, kjer Vam bomo odgovorili na vse morebitne nejasnosti glede izvedbe del na aparatih. Na voljo smo Vam osebno ter na telefonih +386 1 232 85 85 ali preko elektronske pošte info@medicotehnika.si.